-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

حامد کرزی: نگذارید غنی فاصله های قومی را بیشتر بسازد

لوی قندهار درکنار دکترعبدالله می ایستدخبر می رسد که ریزش و نا به سامانی در تیم دولت ساز اوج گرفته است.

درپی تقابل جدی در پکتیکا، ستاد انتخاباتی دولت ساز در جوزجان، مسیر عوض کرده و آشکارا به تیم ثبات و همگرایی پیوسته اند. 

اما جدی ترین مورد، به تازه گی روی داده است.

بربنیاد خبر واصله، در ولایات قندهار، هلمند، ارزگان و زابل  ساختار ها بیشتر قومی است که در رأس هر قوم افراد متنفذ مجاهدین قرار دارند.
حامد کرزی که قصد براندازی کامل غنی را در سرلوحه کار خود قرار داده است،  به اکثر این سران دستور داده تا در انتخابات ریاست جمهوری از دکتر عبدالله عبدالله حمایت کنند تا اشرف غنی بیشتر ازین نتواند فاصله های قومی را میان مردم بیشتر سازد. 
او در نشست خصوصی شان با تیم کاریش گفته که اشتباه قبلی را در آوردن غنی هرگز باید تکرار نکنند.
امروز  شورای لوی قندهار  کمپاین علنی را به داکتر عبدالله عبدالله شروع کردند.