-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

آقای تمنا، طالب، فروشی نیست

طالب دستگاهی است که خودش امور خریداری خون و جان های انتحاری ها را برعهده دارد. 

فرامرز تمنا در گفت وگو با بی بی سی درباره طرحش برای ختم جنگ در افغانستان می‌گوید: "حدود ۱۳ درصد طالبان از گروه‌های تبهکار هستند. ۱۰ درصدشان برای ایدئولوژی می‌جنگند و ۷۷ درصد بقیه جنگ‌آورانی هستند که به خاطر پول و مسایل معیشتی می‌جنگند".

از نظر این نامزد ریاست جمهوری "طالبان ایدئولوگ‌ باید شریک قدرت سیاسی" شوند و کار و اشتغال برای جنگجویان طالب فراهم شود. او می‌گوید تا زمان فراهم شدن کار، حکومت بیشتر از طالبان به آنها معاش بدهد. آقای تمنا نام این طرحش را "خرید صلح" می‌نامد.