-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه

قوای آلمانی از کابل خارج ساخته شده است

یونگه ولت  ترجمه رضا نافعی

آلمان اکثر  پلیس ها  و مددکاران این کشور را  از کابل پایتخت افغانستان به نقاط دیگر منتقل ساخته است. برخی از آنها را به مزار شریف، واقع در شمال افغانستان،  که آلمان در آنجا پایگاه نظامی دارد، منتقل ساخته و دیگران را به آلمان باز گردانده است. اخبار مربوط به این تغییرات روز یکشنبه در مطبوعات منتشر شد.