-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

برای بیعت به احمد مسعود، کسی از شمالی حضور نخواهد داشت

آخرین هشدار و تعهد دکترضیاء برای مقابله با جنبش مقاومت تازه ترین خبر منتقل شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که دکترضیاء معاون وزیر دفاع، خودش را برای مقابله فیصله کن با هواداران احمد شاه مسعود آماده می کند.

 سالروز اجرای حمله انتحاری برجان احمد شاه مسعود به تاریخ 18 سنبله است. این درحالی است که در آستانۀ سالروز یاد بود از مسعود با موج جدیدی از بازی های سیاسی به هدف انتقال قدرت به طالبان همراه است و جنبش مقاومت برای اعلام رهبری مقاومت دوم در پنجشیر آماده گی می گیرد.

در تماس تیلیفونی که عصر روز گذشته  یاسین ضیاء با حمدالله محب داشت؛ اطمینان داده است که در شمالی رهبر نسل نو خودم هستم؛ ولی رئیس صاحب جمهور ناحق بالای قومندان امان الله گذر و حاجی الماس حساب میکند. در اثر کوشش های من، با همه تلاش های که جوان ها و ریش سفید های کوهدامن  به خصوص  باند شعله یی ها روی دست گرفتند، نتوانستند حتی هزار نفر را با خود شان سر قبر  حبیب الله کلکانی بیآورند.

یاسین ضیاء گفته است: هیچ کسی از کلان های شمالی را اجازه ندادم که سر قبر یک دزد که وحدت ملی ما را خراب کرد اشتراک کنند. حتی بالای امان الله گذر قهر شدم و اگر اشتراک می کرد  به سرنوشت قیصاری گرفتارش میکردم.
یاسین ضیا  به محب اطمینان داد که هم چنان  در محفل کلانتری که به حبیب الله کلکانی در نظر گرفته اند  هم کسی را نمیگذارم از کلان های شمالی شرکت کنند.

وی وعده داد که در نشست روز پنجشنبه که در پنجشیر برگزار میشود، به او اوشتک ( اشاره به احمد مسعود فرزند قهرمان ملی کشور)  همه گی بیعت میکنند هم کسی را از شمالی نمی گذارم اشتراک کنند. در یک کشور مردم به یک نفر بیعت میکنند نه به چند نفر. ما فقط  به رئیس صاحب جمهور بیعت کردیم.
 درخبر آمده است دکترضیاء با توجه به امکانات فراگیر دولتی که در اختیار دارد، ممکن است قادر به اخلال مراسم بیعت باشد؛ اما اگر توفیقی درین کار حاصل نتواند، آبروی خود را از دست خواهد داد.