-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۹, جمعه

پیام ناخوش امریکا به غنی در آستانه انتخابات

امریکا با قطع کمک ۱۶۰ میلیون دالری به حکومت افغانستان پیام دردناکی به تیم دولت ساز ارسال کرد. قطع این مبلغ به خاطر « عدم توانایی» دولت در مدیریت منابع و فساد شایع و اصلاح ناپذیر عنوان شده است.