-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

دکترغنی: جنرال ملک را به طالبان تحویل می دهم

پروپوزل اغواگرانه اشرف غنی به طالبان در دقیقه نود
بر بنیاد اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، اشرف غنی در تازه ترین قمار از پیش باخته، به گروه طالبان پروپوزل داده است که در صورت حمایت آن ها برای رسیدن دو باره به قدرت، در نخستین اقدام، جنرال ملک را به آن ها تحویل خواهد داد.

این اقدام ظاهراً در مشوره با یک دسته از طالبانی که به کمپاین وی ملحق شده اند، اتخاذ شده است.

مطابق امر رئیس جمهور، به ریاست امنیت ملی و نهاد های کشفی و تحقیقاتی دستور داده است تا شواهد و مدارک مستند را در بارۀ استاد محقق و جنرال دوستم گرد آوری کرده و فوری به ریاست جمهوری پیش کنند.

وی تعهد سپرده است که در نخستین روز های کارش پس از پیروزی، پای محقق را به محاکمه میکشاند و دوستم را به زندان می افکند.
بر بنیاد برنامه ای که از سوی مشاور امنیت ملی در تفاهم با همفکران اشرفی غنی ترتیب شده است، چند تن از سران جنبش روشنایی نیز به جرم متهم ساختن اشرف غنی به انفجارات در مناطق شیعه نشین و دهمزنگ نیز محاکمه می شوند که داوود ناجی و احمد بهزاد از افراد رده اول این جریان در آن شامل اند. 
در خبر آمده است که دکترغنی در تماس اش با فرماندهان طالبان در بدل همکاری آنان در انتخابات، هزاران تن از زندانیان آنان را بدون محکمه آزاد می کند؛ انس حقانی برای شان زنده تسلیم داده میشود، جنرال دوستم به زندان می رود و جنرال ملک به جرم کشتار دسته جمعی طالبان در فاریاب و‌جوزجان به آن ها تحویل داده خواهد شد.