-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۰, یکشنبه

یاسین ضیاء: شاخ طرفدارهای مسعود و سیاف را می شکنم

رد پای  داعش در شورای کوهدامن بربنیاد اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، گروه داعش مفرزه های خود را در شورای کوهدامن جا به جا کرده است.

اطلاع می افزاید که پسر و دو برادر زاده انجنیر شاکر معاون شورای کوهدامن که در صف داعش می رزمیدند؛ اخیراً کشته شده اند.

پسرهای میرآغای بهزادی از سرگروپ های ملا تاج محمد که در همه سفرهای رسمی حکومتی اشتراک دارد، از اعضای فعال و مسلح داعش می باشند و علاوتاً آن ها مسوولیت جلب و جذب جوانان به گروه دهشت را نیز برعهده دارند.  
فرد بعدی، نورآغا محمود از قومندان های شورای کوهدامن است که هنگام جنگ در صف طالب، یک پای خود را از دست داده و هم اکنون تماس وی با داعش تقریباً آنلاین است. 
همچنان حاجی الماس زاهد به نام شورای عرب ها هم از دولت سعودی و شیخ های افراطی به طور منظم هزینه دریافت می کند. 

در بخشی از گزارش گفته شده است که مردم در قریه های ناقلین شمالی به هدف سازماندهی مخالفت با حکومت شب ها نشست های متعدد برگزار کرده و آماده گی برای آمدن طالبان دارند که در صورت آمدن طالب ها  دست به چور و چپاول اموال دولتی بزنند. دگرجنرال یاسین ضیاء معاون وزارت دفاع با این  گروه ها همسویی دارد. یاسین ضیاء خود در دوره طالب ها  دریور ملا نورآغا بود که در سپاه صحابه پاکستان فعالیت داشت. 
گزارش می افزاید که خانواده انور دنگر نیز رفت و آمد شان به شکردره زیاد شده و شب ها را در باغ داکتر ضیا سپری میکنند.
یاسین ضیا برنامه دارد تا با یک تغییر نرم  رهبری شمالی را در دست بگیرد و مخالفینش را یا متواری کند یا نابود نماید.
گرچه در حال حاضر نیز چندین قومندان سرشناس شمالی از ترس  یاسین ضیا  نمیتوانند برای دوام دار در کوهدامن زنده گی کنند.

دکتر ضیاء در یک نشست خودمانی به انجنیر شاکر و برادرزاده انور دنگر اطمینان داده است که شاخ طرف دارهای احمدشاه مسعود و سیاف را در کوهدامن میشکند و دیگر تحمل ندارد که حق مردم شمالی را پنجشیری ها یا بدخشی ها بخورد و سیاف هم زمین های شان را قبضه کند. (اشاره به زمین های شهرک نجات است) 
هم چنان  یاسین ضیا وعده کرد که بیرق آمرانور دنگر را دوباره در شکردره بلند میکند.