-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۴, پنجشنبه

بهترین گزینه، اتحاد رحمت الله نبیل با احمد مسعود است

حکومت مؤقت باید برآمده از اجماع ملی باشد، نه آن که از بیرون بیاید.مصاحبه شفاف و ارزشمند رحمت الله نبیل را شنیدم. وجه مشترک تقریباً کامل با جنبش مقاومت ضد طالبان از آن مشهود است. 
نبیل نماد ملی برای بقای افغانستان است و با غنی و عبدالله قابل مقایسه نیست.
ایشان به عنوان رهبر تیم امنیت و عدالت با صراحت با مأموریت خلیلزاد به عنوان یک «دپلومات خارجی» در گفتمان صلح انتقاد کرد و دکترغنی را به هم بسته گی با شبکه تروریستی حقانی متهم کرد. وی انتباه داد که تا به حال از حفظ جمهوری و حذف شبکه حقانی و گروه های تروریستی بحث نشده یا ما نمی دانیم. در پیمان نامه خلیلزاد و طالبان، به حیث صادر کننده تروریزم معرفی شده ایم. موجودیت پناه گاه ها در پاکستان اصلاْ مورد بحث قرار نگرفته است.

نبیل اشاره داد که اصلاً با طالب وجه مشترکی برای بقای افغانستان وجود ندارد. وی گفت: وقتی با طالب کنار می آییم که وجه مشترک در راستای کلان ملی باشد متاسفانه طالب به فکر خویشاوند فکری دیده شد. طالب در بحث صلح با خارجی می نشینند اما اولاد ما را با بمب انفجار می دهند؛ وجه مشترک ما چه است؟
نبیل تکرار کرد که جمهوریت برای ما خط سرخ است. برضد امارت اسلامی در تمامی ابعاد مبارزه خواهیم کرد. تا وقتی بحث صلح است، از تفنگ سخن نمی گوئیم. حکومت کنونی در تمامی عرصه ها بخشی از بحران است. روزانه دوصد نفر کشته می شوند و شهر ها در محاصره قرار دارند. 
طالبان قطر از ماشین جنگی طالب دور مانده اند. یک تعداد شان مطلق به آی اس آی رابطه دارند. می ترسم که جمهوریت را از بین ببرند اما ماشین جنگی طالب سرجایش باشد. برنامه پاکستان همین است. این بخش سخنان نبیل با موضع گیری رهبری دوم جنبش مقاومت ملی میراث دار مسعود بزرگ، مشابه است.
وی گفت: شبکه حقانی در بحث صلح شامل نیست و روابط شان با تروریست های جهانی حفظ شده است. صلحی که آمده از آدرس پاکستان است. متن تفاهم نامه را با پاکستان وطالب تدوین می کنند اما به رهبری حکومت افغانستان فقط می گویند که بخوان و حق بحث نداری!
نبیل ازین ابراز نگرانی کرد که مبادا تیم دولت ساز یک کودتای انتخاباتی راه بیاندازد.

دنباله صحبت را می توانید از سایت رسمی طلوع دستیاب و تماشا کنید.