-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۱, پنجشنبه

امرالله صالح بین مردم کمپاین شده کمپاین می کند!

او اشرف غنی را احمق فکر کرده است. غنی، بانک رأی جنرال دوستم را گرفت و خودش را آواره ساخت.... این آقا را به کدام وزنه و حساب و کتاب از دوستم و ضیاء مسعود موقف متفاوت خواهد داد؟
اشرف غنی، امرالله صالح را به این منظور به خدمت گرفته است که از پنجشیر و شمالی و سالنگ و بدخشان و بلخ برایش رأی بیاورد؛ اما امرالله می رود در بین قوم غنی ( احمدزی ها) کمپاین می کند! مردم کمپاین شده را به حساب خودش از سر به غنی کمپاین می کند؛ مگر در کاپیسا بوتل باران می شود!
بنا برین پیش بینی از وضعیت انتخابات نیازی به کدام کشف و شهود ندارد. سراسر امور انتخاباتی را به زور پول و نیروی دولتی مهندسی و چهارچوبی ساخته اند و فقط یک برنده اعلام می شود ( اگر بتواند، چرا که همه چیز درهم و برهم است)