-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه

احتمال دارد یک نیروی نظامی تحت رهبری نظام الدین قیصاری با یک عملیات کودتایی از درون، ابتکار سیاسی و عملیاتی را از نیروهای وفادار به جنرال دوستم بگیرند. این طرح حکومت کابل است. یک جنرال ملک دیگر درحال ظهور است و اما یک شکست دیگر نیز به همان شکل متصور است.