-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه

امریکایی ها در شمال دو پایگاه در اختیار حکمتیار قرار می دهندحکمتیار سر راست فاش کرد که وی در شمال بدون بادیگارد رفت و حتی به مناطق طالب و داعش گردش کرد.حکمتیار در دیدار با تنظیم زنان وابسته به حزب اسلامی ( شاخه حکمتیار) درکابل ادعا کرد که وی در بدخشان بدون هیچ بادیگارد و پوشش امنیتی به هر جایی حتی در مناطق زیر تسلط طالبان و داعش آزادانه رفت و آمد کرد.

قرارگزارش ارجاع شده امنیتی درین باره، با آن که بازگرداندن حکمتیار به صحنه طرح مشترک انگلیس و پاکستان بود، امریکایی ها با حکمتیار و پاکستان روی تأسیس دو پایگاه مجهز مسلحانه در شمال به موافقه رسیده اند و حکمتیار روی پروژه خاصی وارد جریان شده است. خصلت این گزارش با توجه به متغییرهای اوضاع امنیتی، مستعد حذف واضافات جدید است و یک فتوای قطعی حساب شده نمی تواند. اما تا این دم، گزارش امنیتی درین باره قرار ذیل است:
حمزه بن لادن با شماری از همراهانش در مخفیگاهی واقع در ناحیه مرزی دیر در پاکستان به سر می برد. چند دور مذاکرات امریکایی ها با حکمتیار، که سابقه آشنایی نزدیک با ایمن الظواهری داشت و پیشاپیش به القاعده بیعت کرده بود؛ راه را برای معامله حکمتیار با امریکا و ورود به کابل فراهم آورد.

همزمان، حکمتیار براساس بر اساس یک دادوستد عملیاتی در یافتن محل بودوباش سری حمزه بن لادن با امریکایی ها همکاری کرده است. هنوز هیچ کسی نمی داند که حمزه بن لادن حذف شده یا به دام افتاده است. اما ایمن الظواهری محل مخفی خود را بعد از آن حادثه تغییر داده است.

 درراپور آمده است که ظواهری گاه گاه روزهای جمعه در خاک پاکستان با حکمتیار مجالست داشت.
 شعبات امنیتی دریافته اند که مذاکره کننده گان امریکایی در بدل همکاری حکمتیار، با وی به توافق رسیده اند که دو پایگاه در شمال افغانستان در اختیار وی قرار داده و مستمر آن را اکمال کنند. 
گزارش امنیتی مشعر است که معصوم استانکزی توسط ارتباطی های خویش بالای شبکه القاعده کار می کرد و دست آورد های خود را گزارش می داد. اما پلان گرفتاری حکمتیار از همان زمان لغو شده بود و پروژه امنیت ملی به حالت تعلیق درآورده شد تا آن که توافق سکایپی حکمتیار در موجودیت قوای امریکا وناتو با دولت صورت نهایی به خود یافت. حکمتیار از بقیه مکان های القاعده مطلع است و  درحال حاضر به خاطر گرفتن امتیاز، با دسته های عملیاتی امریکا مشترکاً در مرز ها ظاهراً به هدف کشف پنهانگاه ایمن الظواهری بذل مساعی می کند. امتیاز گیری برای گرفتاری ایمن الظواهری هنوز در پیش است. این امتیاز هنوز زیر بحث است.