-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۷, چهارشنبه

قیام اقوام جنوبی علیه تیم دولت ساز


به زودی نشست خبری برگزار خواهد شد. 
  خورشید امان ( نگاره سمت چپ) کمپاینر دکترغنی با مقاومت مردم مواجه است.خبر می رسد که سران ولایت پکتیکا عنقریب طی یک نشست خبری برضد تیم دولت ساز اعلام موضع می کنند. 
این درحالی است که پکتیکا از زمره « بانک» های رأی دکترغنی است و ایشان اداره انتخاباتی آن علاقه را با سپردن چهار میلیون دالر به شمیم کتوازی مستقیم در دست گرفته است. اما غنی دریک اقدام تعجب آمیز شخصی همیشه خمار به نام خورشید امان را با بسته های پول به عنوان مسوول کمپاین به پکتیکا اعزام کرده است.
این اقدام اخیر سطح مخالفت ها را افزایش داده و از جمله خان میر کتوازی رئیس اداره قبایل قبلی در پکتیکا، دولت خان زدران، سناتور قدیر خروتی و محمود سلیمان خیل علیه غنی دست به تمرد زده اند. آن ها می گویند که خورشید امان خورشید امان جوانی بی ریشه، معیشت طلب بی بندوبار است.
قیام پکتیکا نادرخان کتوازی آن دزد معروف را نیز هدف گرفته است که از نورچشمی های اشرف غنی به شمار می رود.

قیوم کتواری معاون پیشین امنیت ملی و خالد اسد وکیل ولسی جرگه از اهالی پکتیکا می گویند تا وقتی دودمان نادر کتوازی دررأس کمپاین باشند، آن ها به پکتیکا نخواهند رفت.
در گزارش آمده است که سران اقوام سلیمان خیل، خروتی، زدران، علی خیل و وزیر ومسعود در موجودیت خورشید امان و نادرکتوازی، کمپاین اشرف غنی را تحریم کرده اند.