-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۵, جمعه

فراخون حامد کرزی: برضد اشرف غنی وارد عمل شوید!


کرزی به مقربان خویش از توافق بین کشورهای منطقه در باره افغانستان خبر داد. به حوالۀ خبر ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، حامد کرزی به تیم کاری خویش دستور داده است که در مناطق نفوذ شان برضد اشرف غنی کمپاین کنند.
بعد از ابلاغ هدایت نامه کرزی، کریم خرم و دسته جات پیرامون وی در حکومت و بیرون از حکومت به سود گلبدین حکمتیار فعالیت های خویش را قوت داده اند. از سوی دیگر احمد مشاهد، دکترسپنتا، ضرار مقبل و تادین خان در قندهار برضد اشرف غنی و به نفع دکترعبدالله وارد کارزار شده اند. 

کرزی به تیم کاری خویش اظهار داشت که میان امریکا و کشورهای منطقه توافق شده تا افغانستان یک کشور حایل میان قدرت ها باشد و در آینده دموکراسی شبیه لبنان در کشور رایج گردد که جایگاه هر قوم در ساختار قدرت مشخص گردد و قانون هم مبتنی بر اسلام باشد.
در این میان  کرزی و طالبان قبول کردند که در این دور دکتر عبدالله رئیس جمهور شود تا زمینه صلح با طالبان میسر گردد.
دکتر عبدالله هم در سخنرانی های متعدد در مورد صلح کرنش نشان داد و پذیرفت که طالبان به عنوان نماینده های قوم پشتون باید شریک قدرت شوند. طالبان قبلاً مقاطعه خود با اشرف غنی را بارها تکرار کرده اند.