-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۵, جمعه

کشف روزنامه مربوط به خامنه ای

روزنامه کیهان منتسب به آیت الله خامنه ای:
 به گزارش خبرگزاری تسنیم: به علت کمبود سرویس های بهداشتی عمومی، مردان انگلیسی و فرانسوی در خیابان ها و در اماکن عمومی اقدام به "قضای حاجت" می کنند. ص۱۰