-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

اشرف غنی در طلوع نیوز با عبدالله و حکمتیار به مناظره می آید


غنی این بار به مصاف هر دو حریف می آید!یک منبع مطلع به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که اشرف غنی در مناظره ای که هفته بعد در طلوع نیوز به راه می افتد، به مصاف دکترعبدالله خواهد آمد.
 اشرف غنی خطای ندیمان خود را به خاطر مشورت غلط آن ها برای عدم حضور در مناظرۀ آریانا نیوز هنوز نه بخشیده است.

اکنون وی پیشاپیش از اشتراک خود در مناظرۀ تعیین کنندۀ طلوع نیوز اطمینان داده و ورقی را هم امضاء کرده است.

اشرف غنی با انصراف خود از رویارویی با عبدالله صدها هزار حامی خود را از دست داده است.

 در مناظره طلوع نیوز علاوه بر اشرف غنی و عبدالله، از حکمتیار هم دعوت شده است. حکمتیار حاضر به مناظره است اما به جناح ثبات و همگرایی تلویحاً گفته است که قصد تصادم با دکترعبدالله را ندارد مشروط براین که وی راه را باز بگذارد که وی به حساب اشرف غنی برسد!