-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه

حزب اسلامی: تمام مردم کابل کمونیست هستند

مجیب الله ادیب
مایکل باری افغانستان شناس فرانسوی که تمام عمر خود را در افغانستان سپری کرده است میگوید :
یک ماه بعد از خارج شدن شوروی از افغانستان من با جمعی از همکاران به ولایت لوگر رفتیم زمانیکه به آنجا رسیدیم بالای یک تپه بلند چند نفر که نزدشان سلاح ثقیله ( توپ قوی و راکت ) بود و وابسته به یک حزب ( خودش نام اش را نگرفت ) یعنی ( حزب اسلامی بود ) از آنها پرسیدیم شما در اینجا چه کار میکنید جواب دادند ما از اینجا به شهر کابل توپ و راکت پرتاب میکنیم و شهر کابل را ویران میسازیم و حتی توپ و راکت که نزد ما است حتی به پل باغ عمومی کابل ، پل خشتی و شهر کهنه کابل پرتاب میشود و از جایی ما پرتاب میکنیم که هیچ کس نمی داند که کی است و از کجا پرتاب میکند پرسیدیم چرا به کابل پرتاب میکنید مگر مردم کابل مسلمان نیستند آنها جواب دادند که تمام مردم کابل کمونیست استند در حالیکه هیچ کمونیست داخل کابل نبود و روسیه یک ماه پیش از آن از افغانستان خارج شده بودند و آنها توپ را بالای مردم بیچاره و مظلوم کابل پرتاب میکردند از آن روز به بعد با خود گفتم که آفغانستان آینده دشواری را پیش رو دارد .