-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۷, چهارشنبه

سنی های ایران در خاک افغانستان در خطر قرار دارند

وضعیت پناهنده گان سنی مذهب ایران در خارج از این کشور  رو به وخامت است.

چندی قبل آقای ابراهیم صفی زاده از فعالان سیاسی مذهبی اهل سنت استان خراسان در هرات ترور شد که این ترورهای زنجیره یی سنی ها از بدو انقلاب ایران تا حالا ادامه دارد.
در این اواخر چند خانواده معدود از ایرانی ها که در افغانستان باقی مانده اند،  در ولایات همجوار با ایران زنده گی می کنند و شدیدا تحت فشار قرار دارند و احتمال ترور آن ها وجود دارد.