-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه

اعصاب حکومت بیخی فلج شده

به این خبر رسمی توجه کنید:
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: گفتگوهای صلح تا بعد از انتخابات متوقف است.
بنده خدا! گفت و گو های صلح چه وقت و درکجا شروع شده و جریان داشت که حالا توقف کرده؟!