-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

فقط طالب و حکمتیار می توانند کار «شمال» را یک طرفه کنند

آصف ننگ درفش جهاد و آزمون اسلامیت در لغمان در دست گرفت و به روی اشرف غنی تیغ کشید.


از لغمان اطلاع می رسد که آصف ننگ والی آن ولایت تحت شعار « آزمون اسلامیت وجهاد» مردم را برضد اشرف غنی و سیاستگران جبهه مقاومت ضد طالبان می شوراند.

در خبرآمده است که آصف ننگ بنا به اصرار گلبدین حکمتیار به مقام حکومت داری آن جا مقرر شده و اکنون کمپاین ضد غنی و عبدالله را با بهره وری از امکانات دولتی به راه انداخته است.

در گزارش به نقل از سنگروال رئیس شورای ولایتی لغمان گفته شده است که آصف ننگ با شعار سرنگونی دولت سکولار، بر یک جهاد جدید در افغانستان به میدان آمده است.
آصف ننگ اشرف غنی را فردی سکولار خوانده و او را رئیس جمهور ناکام در برابر « لنده غران شمال» قلمداد کرده است. ننگ، اشرف غنی را متهم به دادن نیم حکومت به سیاستگران شمال کرده است. ننگ مشخص طرح داده است که فقط طالبان و حکمتیار قادر اند کار قدرت مداران شمال را یکسره کنند؛ تجربه اثبات کرد که پشتون های تکنوکرات در مقابل آن ها ایستاده گی کرده نمی توانند.  
آصف ننگ از ارتباطی های شناخته شده آی اس آی است. در زمان حامد کرزی امنیت ملی افغانستان او را به اتهام فعالیت به نفع شبکه های آی اس آی گرفتار کرد؛ اما حلقات ناظر بیرونی و درونی او را از بند امنیت رهانیدند.