-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۲, جمعه

حکمتیار: هرکه به اشرف غنی رأی بدهد، زنش طلاق می شود!


چرخش ناگهانی حکمتیارعلیه غنی بعد از مراسم پیوست حزب اسلامی ارغندیوال – محمد خان
حکمتیار گفت: من شمس الدین مجروح را نکشتم؛ انجنیر محمد خان کُشت.
به حواله منبع حاضر در صحنه، چاشت امروز جمعه زمانی که سخنرانی اشرف غنی و عبدالهادی ارغندیوال در مراسم حمایت حزب اسلامی ( شاخۀ ارغندیوال و انجنیر محمد خان) از تیم دولت ساز، پخش می شد، حکمتیارمشغول خوردن غذای چاشت بود که مراسم را از تلویزیون مشاهده کرد.

وی بی درنگ از کوره به دررفت و به هم کاسه های حاضر در مجلس قصه کرد که ارغندیوال  خودش  پاسپورت امریکایی دارد و به دستور  CIA  از اشرف غنی حمایت کرد. هر کس که به این تیم رای بدهد، زنش طلاق می شود؛ چون غنی نه تنها بی دین است؛ بلکه  اسلام ستیز هم است که بی بی گل  میلیون ها دالر را برای تبلیغ مسیحیت مصرف میکند.

حکمتیار  تکراراً به دوستانش گفت : اهانت غنی  به سلطان محمود غزنوی که بت شکن و پادشاه مجاهد بود؛ باعث خواهد شد که به اتفاق دکترعبدالله علیه این  چوچه کافر  مبارزه کنیم.

حکمتیار  افزود:  اشتراک امروز غنی در مجلس ارغندیوال  جاسوس و محمدخان قاتل  نشان داد که در تعهد شان با ما مخالف بود و تا حالا جواز حزب اسلامی را به نام ارغندیوال و تیم خاین اش حفظ کرده است. این درحالی است که مذاکره بین حکمتیار با تیم دولت ساز ادامه داشت و به نظر می رسد که دیگر شکست خورده است.

حکمتیار به قاضی عبدالحی دستور  داد که خودش و حبیب الرحمن حکمتیار با مصطفی مستور  تماس بگیرند و در مورد  رفتن انتخابات به دور  دوم،  در مورد اتحاد دو تیم  مقدمات را فراهم کنند.

هم چنان حبیب الرحمن حکمتیار را نزدیک خواست و چیزهایی در گوشش گفت و حبیب الرحمن به خانه رفت و  پس از  نیم ساعت  برگشت و  گفت که آن ها منع کردم از دوام مذاکره ( احتمالا منظورش  مذاکره  میان ناجیه حکمتیار و رولا غنی است)


چرا حکمتیار، نویسندۀ کتاب «اژدهای خودی» را کُشت؟


به این مقاله ترجمه شده سری بزنید: