-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

تهدید آلودگی محیط زیست در کابل کمتر از تهدید امنیتی نیست


هست و بود کابل از عامل دیگری زیر خطر قرار دارد.