-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۱, پنجشنبه

هشدار پاکستان


افغانستان دریک جنگی نا مشخص غرقه خواهد شد. 
به حواله اردو پوینت، ملیحه لودی نماینده دایمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است: پاکستان امیدوار است که تعلیق مذاکرات طالبان و امریکا فقط یک مکث کوتاه مدت باشد؛ زیرا جایگزین حالت موجود افزایش خشونت های بیشتر در افغانستان خواهد بود که ممکن است افغانستان را به مرحله آشفته گی و نامشخص از آن چه تا کنون شاهد بوده ایم، سوق بدهد.