-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲, سه‌شنبه

نگرانی پاکستان از حمایت حضور هند در افغانستان از سوی امریکا

منابع رسمی هند گزارش داده اند که دولت نارندرا مودی نسبت به داشتن روابط عمیق دفاعی با افغانستان تمایلی نشان نمی دهد. دونالد ترمپ در دیدار با نارندرا مودی در امریکا از وی خواسته است که نقش بزرگ تری در امور اقتصاد و توسعه افغانستان به دوش گیرد. 
اداره خدمات پژوهشی کنگرس هند گزارش می دهد که نهاد های امنیتی پاکستان از محاصره پاکستان توسط هند از قلمرو افغانستان بیمناک اند و به همین روابط دوستانه خود با طالبان را حفظ می کنند. اکنون حضور دپلوماتیک و بازرگانی هندی در افغانستان و حمایت امریکا از آن بر نگرانی های پاکستان دامن زده است.