-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۶, شنبه

با مرگ مولوی فصیح الدین، راه داعش در بدخشان باز شد

قرار است دسته جات عملیاتی داعش اکنون از کنرها به سوی بدخشان حرکت داده شوند. بر بنیاد خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، مولوی فصیح الدین والی طالبان برای ولایت بدخشان یکی از مخالفان داعش بود و طی یک پلان خاص از صحنه برداشته شده است.
بعد از ترور جنرال نذیر محمد نیازی، فصیح الدین فرد دومی است که از میدان بیرون می شود. رئیس استخبارات و رئیس قطعه سرخ طالبان در بدخشان به نام امان الدین ( موصوف پیرو مذهب مالکی است) با شاخه داعش خراسان در ارتباط است و از مولوی فصیح الدین احساس ترس می کرد. اینک با حذف فصیح الدین زمینه بال و پر گشایی برای داعش در بدخشان فراهم شده است. 
درخبر آمده است که درین زمینه سرمایه گزاری زیادی شده است تا چه گونه جنگجویان آسیای میانه که هم اکنون تحت رهبری معاون معاویه داعش در کنر ها مستقر هستند، به بدخشان وارد شوند. دست های قوی کشورهای منطقه و فرامنطقه درین برنامه دخیل می باشند.
با ایجاد پایگاه داعش چند ملیتی در بدخشان تهدید علیه کشور های آسیای میانه و روسیه افزایش خواهد یافت. 
درگزارش آمده است که هم اکنون دو صد خانواده از ایالت سینکیانگ چین تحت رهبری مولوی فرقان در ولسوالی وردوج فعالیت دارند. متخصصان تحصیل کرده داعش در بدخشان که در مالیزیا در بخش کمپیوتر ساینس درس خواهد اند به 20 تن می رسد. این متخصصان گروه ویژه جنگجویان سایبری اند که گاهی تمام دستگاه مخابرات و تلفن های مقامات دولتی افغانستان را هک می کنند. چندین بار سیستم های دولتی را هک کرده و محتوای مورد نظر خود را بیرون کشیده اند. دولت کابل فکر می کند که شاید روسیه، ایران یا چین دست به چنین اقداماتی می زنند. این درحالی است که حتی دو بار سیستم مکاتبات سفارت امریکا درکابل نیز از سوی این گروه هک شده است. 
با  مرگ فصیح الدین و گسترش مرموز داعش تغییرات در مرز های تاجیکستان اوزبیکاستان رونما خواهد شد و روسیه نیز بی تفاوت نخواهد بود؛ حتی چین که پایگاه مخفی در بدخشان تاجیکستان  برای رصد  ولایت بدخشان ایجاد نموده از این ناحیه نگرانی دارد.