-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۸, پنجشنبه

اشرف غنی با قمچین دشنام به جان گلاب منگل افتاد

دکترغنی به منگل گفت هرگاه با پاکستان تعامل نشود، صندوق های حکمتیار را پُر خواهد کرد.
بر بنیاد اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، بین دکتر غنی و گلاب منگل برسر گشایش مرز رسمی تورخم اختلاف و پرخاش روی داده است. 

در نشست اخیر  کمیته مطبوعاتی و کمیته سیاسی تیم دولت ساز  به همه دستور داده شده بود که در گستره تبلیغات انتخاباتی و سخنرانی ها باید تاکید بیشتر بر استرداد حق حاکمیت ارضی افغانستان ( آنسوی دیورند) صورت گیرد تاغیرت عصبی مردم به جوش آید و بدین ترتیب، رأی خود را نه به صندوق «بیگانه» بل به صندوق اشرف غنی واریز کنند.   
گلاب منگل معامله دند غوری حتی این پیشنهاد را مطرح کرد که باید دولت کابل رسماً شکایتی علیه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد درج کند. او به غنی گفت که از فعالیت های فیس بوکی و شبکه های دیداری چیزی حصول نمی شود و باید هرچه سریع تر علیه پاکستان دست به اقدام زد. اما این پیشنهاد گلاب خان منگل با واکنش منفی بسیار غیظ آلود دکتر غنی مواجه شد. رئیس جمهور در محضر دیگران او را دشنام ناموشی داد و گفت: 
تو می خواهی که پاکستان در ساحات تحت نفوذش صندوق های رأی حکمتیار را پُر  کند؟ 
گلاب منگل پس از دشنام دادن دکترغنی تصمیم دارد یا با عبدالله و یا با نبیل در انتخابات همکاری کند.