-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱, دوشنبه

سخنان غنی علیه مارشال، القا شده از سوی امرالله بود

امرالله صالح نسبت به مارشال فهیم عقده مند است. 

یک گزارش فشردۀ اطلاعاتی مشعر است؛ امرالله صالح زمانی که در مقام ریاست امنیت ملی وظیفه اجرا می کرد، مارشال دوره خانه نشینی سه ساله خود را می گذرانید. امرالله به حکم وظیفه، مکالمات تلفنی مارشال فهیم را همه روزه ضبط کرده و یک کاپی را به سفارت امریکا و کاپی دومی را روی میز حامد کرزی رئیس جمهور سابق می گذاشت. اما کرزی یک سیاستگر زیرک و عاقبت اندیش بود و کاپی مکالمات ضبط شده را فوری به مارشال فهیم ارسال می کرد و پیک آورندۀ مکالمات به نقل از کرزی می گفت: اینه مارشال صاحب، وطندارت باز درحق تان یک لطف تازه کده!

این سلسله کنش ها ظرف سه سال پیوسته ادامه داشت تا آن که کرزی وفهیم در یک تکت انتخاباتی، برخلاف تمایل امریکا و ناتو، در انتخابات سال 2009 قدرت را قبضه کردند. مدتی پس از آن، امرالله از وظیفه اخراج گردید. وی به ولایت تخار شتافت تا ائتلافی علیه کرزی و فهیم تشکیل بدهد؛ اما مارشال فهیم که اکنون در محور قدرت قرار گرفته بود، از کمترین خشونت علیه امرالله استفاده کرد و صرفاً از طریق مطلب بیگ او را تحت فشار گرفت و مجبور به بازگشت به کابل کرد. 
مدتی بعد، دولت کرزی حقوق ماهوار بادیگارد های امرالله را قطع کرد. امرالله هرجا که می رفت، از مارشال شکوه سرمی داد. اکنون غنی در باره مارشال فهیم سخنانی غیرواقعی بر زبان رانده است؛ به خصوص اشرف غنی به نقل از مارشال فهیم گفت: مارشال به گفت من با تو چی کنم؟ نه به زر علاقه داری، نه به زن!
اطلاعاتی در دست که این سخنان، زاییده مغز غنی نیست و از سوی امرالله القا شده است. 
درین جا مناسبت نیست داستان پس پرده این مسآله را همه گانی بسازیم.