-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

آماده گی برای مقاومت

احمدولی مسعود در مصاحبه با تلویزیون (VOA) آشنا صدای آمریکا؛

امریکا با طالبان توافقنامهٔ خود را به امضأ میرسانند، ارتباطی به صلح افغانستان ندارد. هرچند تأکید به آتش بس و دیالوگ بین الافغانی رفته است، اما این در حد یک توصیهٔ سیاسی میتواند توجیه داشته باشد و بس، چون امریکا بصراحت گفته است که تأمین صلح متعلق به خود افغانهاست.
حالا طالبانی که‌ خود را پیروز میدان جنگ میدانند، وقتی تحت عنوان صلح هزاران مسلح طالب در شهرها سرازیر شوند چگونه ممکن است آتش بس عملی گردد و دیالوگ بین الافغانی آغاز شود؟
صلح و انتخابات بجای یک فرصت تاریخی، در موجودیت حکومت ضعیف و نبود راهکار روشن و قابل قبول به یک چالش تاریخی برای افغانستان مبدل شده اند.
در شرایط موجود، ایجاد یک اجماع ملی برای صلح از یکطرف و آماده گی مقاومت در مقابل این چالشها از جانب دیگر حیاتی میباشند.