-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۸, دوشنبه

دکتر عبدالله باید گروپ کاریش را اصلاح کند


نامه ارسالی

پروزژه نفاق افگنی بین شمالی و پنجشیر از سوی حمدالله محب، یاسین ضیاء، سالم وحدت، سمیر بدرود و حامد رهگذرحالا که دکتر عبدالله در سکوی پیروزی انتخابات قرار گرفته و حوزه های مختلف اجتماعی برای او رای فراوان داده اند.

تیم مخفی و علنی ریاست اجراییه که بیشتر از حواریون رئیس دفتر  ریاست اجراییه محسوب میشوند،  در پنج سال گذشته فقط با نوشته های غرض آلود شان  فاصله میان مردم شمالی و پنجشیر و  بلخ و پنجشیر  را زیاد نمودند.
در حال حاضر  حمدالله محب با استفاده از این نقطه ضعف  می خواهد  اختلاف میان پنجشیر و شمالی و بلخ و هرات را زیاد کند و در صورت رفتن انتخابات به دور  دوم   مردم پنجشیر را با سایر مردم مواجه کند.

پروژه ترویج اختلاف را از حمدالله محب  در شمالی دکتر یاسین ضیا - سالم وحدت - سمیر بدرود و حامد رهگذر  به عهده گرفتند.
در این شرایط باید داکتر عبدالله  موانع  تماس مردم های شمالی و بلخ و هرات را با خودش از سر راه بردارد.