-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

دست آورد امرالله صالح

سرجمع آرای استفاده شده درحصه اول پنجشیر:

دکتر عبدالله ۳۱۷۶ رای
غنی ۲۴۱ رای
حکمتیار ۳۵ رای
احمدولی مسعود ۳۰ رای
پدرام ۱۴ رای
جلیلی ۱۰ رای
تورسن ۵ رای
تمنا ۱ رای