-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۵, جمعه

هشدار قوای امریکا و ناتو به اشرف غنی


تا این دم، تنها قطعه ملیشایی موسوم به پی پی اس و واحد ویژه وزارت داخله قوماندۀ اشرف غنی را اجرا می کنند.یک منبع امنیتی در کابل به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که صلاحیت های وزارت دفاع، داخله و امنیت از ارگ جمهوری گرفته شده و تحت کنترول سفارت امریکا و فرماندهان ناتو و امریکایی است. گفتنی است که انفصال فرماندهی قوت ها از ارگ، از مدت ها پیش آغاز شده بود.

 منابع بین المللی احتمال می دهند که اشرف غنی و شرکاء در صورت بازنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است در جهت برهم زدن اوضاع اقدام کنند. فرماندهان امریکایی به دکترغنی در رابطه به هرگونه تحرکاتی که قانون اساسی افغانستان را نقض کند؛ هشدار داده اند. آن ها احتمال می دهند که غنی به هر قیمت ممکن، حتی با استعمال قوای اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی در برابر رقبای انتخاباتی پیروز، شاید برای ابقا در قدرت تلاش کند.

در گزارش آمده است که تنها ملیشه های موسوم به پی پی اس و قطعه خاص وزارت داخله تا حدودی از ریاست جمهوری فرمان می برند. این درحالی است که بحران تقلب و نقض قوانین انتخاباتی در تمامی عرصه ها حاکم شده و در تازه ترین مورد گروه طالبان مراکز انتخاباتی در مکاتب و اماکن عمومی را در ولایت های لوگر، زابل و تعدادی از مناطق بسته و اوضاع را تحت کنترول خود گرفته اند.