-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱, دوشنبه

دفتر خدمات جنسی در ولسی جرگه افتتاح شده است

عروج به واسطه فروج

سفله سالاری به رفتار ملی تبدیل شده و قرار است در نسل های پسین نهادینه شود.

خبر می رسد که رئیس ولسی جرگه- میررحمان رحمانی- یک بورد خاصی را به هدف اشباع غرایز جنسی به وجود آورده است. مشارالیه فردی به نام فهیم کارگر را به حیث رئیس دفترش گزینه کرده که کلیه امور بزم آرایی و خدمات جنسی را هم اداره کند. 

فهیم کارگر شوهر بانو رنگینه کارگر  است. رنگینه از افراد محرم رحمانی بود و اینک پسرش تا مرتبه ریاست دفتر ارتقا کرده است. گفته می شود که فهیم کارگر صلاحیتی فراقانونی و گسترده دارد. 
درهمین حال خبر دیگری مشعر است که قادر زازی رئیس دارالانشای شورای ملی نیز به عنوان همتای فهیم کارگر وارد عرصه شده است. قادر زازی نیز همان اجندای خدمات جنسی را به شکل دیگری به پیش می برد. وی انجمن جوانان را ایجاد کرده که در واقعی دامی است برای شکار دختران جوان و صید های چندی که به گیر می افتند، سوگلی های شان به رحمانی اختصاص می یابد. 
میر رحمان رحمانی در نشست دو روز با چند نفر از وکلا در دفتر کاریش به صراحت یاد آور شد که فقط فهیم کارگر و قادر  زازی بالای او  امر کرده میتوانند چون غم همبستری هایش را میخورند.