-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۸, پنجشنبه

نبرد جنسی میان سرداران ارگ ریاست جمهوریدکترفضلی از سوی چه کسانی زیر ضربه آمد؟
حاشیه ای بر روابط جنسی بین حنیف اتمر و مریم وردگ

گزارش تازه ای واصل شده است که بدون کم و کاست انتشار می یابد. 

در سال هایی که حنیف اتمر یک تشکیلات اشباح آمیز فیس بوک چلونکی را به وجود آورده و با جاگزینی افراد وفادار به خودش، کمر بند نظارتی به دور دکترغنی ایجاد کرده بود، رئیس جمهور برای ایجاد یک سپر در مقابله با درز مطالب محرم به بیرون، دکترفضلی را از سویدن به کابل طلبید. اتمر صاحب از همان روز اول تقرری فضلی را برای خود زنگ خطر تلقی کرده بود وخیلی تلاش کرد او را از ارگ بیرون کند.

با آمدن فضلی، محدودیت برکار های حنیف اتمر افزایش یافت. پس، حنیف اتمر به اهرم دیگری چنگ انداخت و یک حلقه ای را به وجود آورد تا فضلی را بدنام و از صحنه حذف کند.

منابع ارگ گزارش داده اند که اجرای پلان علیه فضلی به جنرال اختر ابراهیمی قوماندان PPS  یا محافظت ریاست جمهوری واگذار شد. جنرال ابراهیمی ازلغمان است و شخصاً از سوی اتمر منصوب شده بود. 
 اما آقای اتمر علیه خود دست به یک ضد حمله زد  که می توان خطای محاسبه یک فرد هشیار را از آن به رأی العین دید. برای این کار خانم مریم وردگ سر راهش قرار گرفت؛ زن زیبا با اندام اروپایی، از خیلی وقت نزد دولت مردان درجه اول کشور شهرت دارد. اول  سال ها پیش ضرار مقبل در وزارت مواد مخدر او را مشاور خود استخدام کرد واکثراً  در سفر های خارجی او را باخود میبرد.  
   اتمراین بلبل را از باغ ضرار پراند . ضرار نزد مقامات ازین مساله شکایت ها کرد و آن خلاف رسم «عیاری»! توصیف کرد؛ ولی سودی نه بخشید. 

خانم وردگ از دوستی با اتمر صاحب خیلی ثروت جمع آوری کرده است واتمر در هر سفر خارجی یک روز پیش اورا به دوبی روان می کرد. خانم وردگ نامزد برادر عمر زاخیلوال بود و روابطش با اتمر تا بدان جا رسید که برادرزاخیل وال از وی جدا شد.  
دسته انتخاباتی اتمر روایت کرده است که « اتمر صاحب بعد از ثبت نام برای ریاست جمهوری باوجود این که شدید مصروف بود؛ ولی با آن هم مریم وردگ را به مدت پنج روز با خود به دوبی برد و از کابل غایب شد. بعضی می گفتند در لندن است؛ بعضی هم گمان می بردند به امریکا رفته است؛ همه تلفن ها را بند کرده بود. 
عمر زاخیلوال از اصل قضیه خبر داشت نزد روح الامین والی اسبق فراه ویکی از دوستان اتمر آمد و شکایت کرد که این اتمر صاحب به نام ننگ و ناموس وپشتو چیزی  را می شناسد؟ یا واقعا کمونیست است؟ من به خاطر اتمر وظیفه را ترک کردم و با رئیس جمهور برحال، دشمن شدم. این بی ناموس بدون در نظر داشت این روابط دوستانه نامزاد سابق برادرم را برده در دبی زنا وعیاشی می کند وما برای اتمر اینجا کمپاین می کنم. 

حنیف اتمر می دید که دکتر فضلی باعث اخراج وی از ارگ گردیده است.همین بود که خانم مریم وردگ راعلیه او استعمال کرد وبعد از آن یک سریال شروع شد. 
در گزارش آمده است که دو نفر از دفتر اتمر صاحب به نام های مطیع الله و رامین بعضی خانم ها را از جمله حمیده وردگ را در مقابل پول علیه فضلی استفاده کردند که علیه ایشان ادعا کنند وچند تای دیگر را هم تیار و آماده کرده بودند. اما درین اثنا گروپ انتخاباتی حنیف اتمر ناگهان متلاشی شد؛ در غیر آن پلان طوری بود که در هر هفته یک نفر در مطبوعات علیه دکتر فضلی ادعا کند واورا متهم به فساد اخلاقی کنند. 
یک گروپ دیگر از تاجران وبعضی تازه منفک شده ها از مناصب دولتی آماده شده بودند که علیه دکتر فضلی ادعای فساد مالی ورشوت را مطرح کنند. با این کار می خواستند کمر اشرف غنی را بشکنانند. 
 بعضی کارهای اقای فضلی در میان جمع جوانان پشتو زبان وجمع آوری بعضی فر هنگیان وقلم بدستان ونویسندگان به دور اشرف غنی برای اتمر زنگ خطر بود.

منابع در ارگ میگویند که این شواهد و اسناد حالا در دسترس دکتر فضلی رسیده است که بعضی کرکترهای این سریال از این ماجرا پرده برداشتند.  اگر پادر میانی نشود قرار است دکتر فضلی این اسناد را به لوی سارنوالی بدهد و خواهان تحقیقات شود وبا چند تن از وکلای مدافع وحقوق دانان مشورت کرده است.