-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۱, پنجشنبه

ترویج فرهنگ سرخمی از نام مسعود بزرگ

مسعود قهرمان «جنگ» بود، نه قهرمان «صلح»!

(ترویج فرهنگ سر خمی، تسلیم طلبی و بزدلی)

 نکته های ارزشناک از قلم پروفیسور لعلزاد، تاریخ پژوه و مترجم♦️ چرا می خواهند روحیه سر خمی، تسلیم طلبی و صبر ستراتژیک را در بین مردم و جوانان ما ترویج نمایند؟

♦️ چرا می خواهند مسعود را یک چهره غیرجنگی، صلح طلب و مسالمت آمیز معرفی نمایند؟

♦️ چرا می خواهند برای تنبلی، بیکارگی، بزدلی، ترسویی و بی همتی خود دستاویز پیدا کنند؟

♦️ چرا می خواهند مردم ما را از جنگ بترسانند، خلع سلاح سازند و به گوسفندان قربانی تبدیل کنند؟

♦️ مگر مسعود ۳۰ سال عمر خود را در «جنگ آزادی بخش» بر ضد رژیم داود، کمونیستی و طالبان سپری کرد و یا در صلح، سازش و مصالحه با آنها؟

♦️ مگر نجیب در بدل «تسلیمی» مسعود، پیشنهاد بلند ترین مقام را برای او نکرد؟

♦️ مگر طالبان در بدل «تسلیمی» مسعود، پیشنهاد حکومت مشترک با او را نکردند؟

♦️ مسعود قهرمان «جنگ عادلانه» بود !!!

♦️ اگر مردم ما را خلع سلاح نمی کردند؛ اگر مردم ما را با چوکی و بلند منزل سازی اغفال نمی کردند؛ اگر مردم ما را از جنگ نمی ترساندند، امروز به چنین سرنوشت شومی گرفتار نمی شدیم...

♦️ اگر پس از فردوسی، «ادبیات رزمی» ما را به «ادبیات بزمی» تبدیل نمی کردند، امروز در چنین حالتی قرار نمی داشتیم..