-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

جنگ افغانستان خصلت انتقالی دارد

یک رشته اطلاعات غیررسمی شناور درگفت وگو های بین المللی نشان می دهد که حمله بر پالایشگاه های آرامکو در عربستان، در واقع گام اول انتقال جنگ افغانستان به خاور میانه از سوی هند و ایران است. سبوتاژ پروژه صلح بین طالب و امریکا نیز بخشی از همین عملیات بوده است. طرح اصلی این است که امریکا باید در خاورمیانه پایش گور برود. روزگذشته اعلام شد که آمریکا به عنوان پاسخ به حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان، نیروهای مسلح بیشتری را به منطقه خلیج فارس اعزام می کند.
اکنون طالب یک ابزار جهانی است. این ابزار اکنون در دست روسیه و ایران است. هندی ها بخش اصلی این جناح به شمار می رود. نظر هندی ها نسبت به طالب همان نظر قبلی است و هیچ تحولی در آن پدید نیامده است؛ یعنی: دنبالۀ مرزی اردوی پاکستان!