-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۷, چهارشنبه

نخستین حرکت کودتایی برضد احمد مسعود

دیدار یونس قانونی با اشرف غنی در ارگ کابلگزارش می رسد که محمد یونس قانونی دوشب پیش با دکترغنی در ارگ جمهوری ملاقات کرده است.

 امرالله صالح معاون اول تیم دولت ساز ابتداء با قانونی در خانه اش نشستی برگزار کرد و سپس هر دو به ملاقات دکترغنی رفته اند.
 در خبر آمده است که حاجی شاهدین و حاجی راشدین دایی های احمد مسعود نیز همرکاب قانونی بوده و به نوبه خود با رئیس جمهور صحبت داشته اند.
راشدین و شاهدین در شرایط جنگ و با استفاده از حضور پدرشان درمحضر شادروان احمد شاه مسعود و استفاده از پیوند های خانواده گی با وی ثروت های بزرگی به دست آورده اند.

 اجندای صحبت ها مشخص نشده؛ اما یک منبع به گزارشنامه افغانستان گفته است که شاهدین و راشدین برای انجام یک معامله پولی به آن جا دعوت شده بودند. مرجع دیگری اطلاع داد که شاهدین و راشدین به کمپاین انتخاباتی غنی ملحق شده اند. یونس قانونی هدف از دیدار سازماندهی شده با غنی را مسایل امنیتی ذکر کرده است.

افشای دیدوبازدید های یونس قانونی همراه با راشدین و شاهدین، در اردوگاه ضد غنی و طالبان اسباب تعجب شده و بازتاب بس منفی و فراگیر داشته است. این انکشاف صف شکنانه درحالی به وقوع پیوسته است که احمد مسعود در فاز اول تحرکات سیاسی خویش با یک رشته کارشکنی ها و سنگ اندازی ها در سطح داخل مواجه است.
 گزارش می افزاید که احمد مسعود بلافاصله یونس قانونی را به نقض تعهداتش که در روز بیعت مجدد به آرمان مسعود در محضر مردم بر زبان رانده بود، متهم کرده است. درمراسم تجدید میثاق تنها به یونس قانونی مجال صحبت داده شده بود؛ اما یونس قانونی به « مرد معامله» شهره است. وی به احمد مسعود گفته است که به کارزار انتخاباتی اشرف غنی ملحق نخواهد شد. 
این نخستین مانور کودتایی علیه تلاش ها برای احیای جنبش مقاومت در وضعیت حساس کنونی است.