-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

تپه های قرغه به حساب کمپاین انتخاباتی معامله گردید


تیم دولت ساز داروندار کشور را به قمار گذاشته است.خبر تازه حاکی است که شورای رهبری عرب های افغانستان با گرفتن دو میلیون دالر پول نقد و گرفتن فرمان زمین های دولتی سر تپه قرغه که قبلا از جانب ملاعزت الله عاطف فروخته شده، حمایت شان را از تیم دولت ساز به رهبری دکتر اشرف غنی اعلان می کنند.
از جمع دو میلیون دالر، حاجی الماس زاهد ، ملا عزت الله عاطف ، حاجی داوود کلکانی و پسر شیر عرب سهمیه خود را نقداً گرفته و مقدار کمی از پول را به عرب های مشرقی و مزارشریف اختصاص داده اند تا دربدل آن حمایت شان را به نفع تیم دولت ساز جلب کنند. اما تلفات انسانی در انفجار امروز در پروان این حضرات را وارخطا کرده است. کمپاین امروز پروان را همین افراد سازماندهی کرده بودند. 
  ملاعزت عاطف در اطلاعیه ای رسمی حمایت و پشتیبانی عرب های افغانستان از دکترغنی را اعلام داشته و گفته است که « عنقريب اين تصميگيرى تاريخى شوراى انسجام عربهاى افغانستان طى همايش هاى بزرگ و پرشكوهى در مركز و اكثر ولايات كشور رسماً داير و برگزار گردد».

سران شورا ها و مجامع کوچکی که به نام قوم عرب تشکیل شده، از مراجعی در کشورهای خلیج مستمری دایمی نقدی به دست می آورند که اکثر عرب های شامل این شورا ها و مجامع از آن بی اطلاع اند. گفته می شود که شیوخ عرب خلیج به هر یک از عرب ها ماهانه پنجاه دالر اختصاص داده اند که به سرکرده های شورا ها پرداخته می شود اما هیچ کسی نمی داند که آیا چنین پولی برای آدم های عادی می رسد یا خیر؟