-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۷, یکشنبه

ترمپ خطر جنگ سراسری علیه امریکا را به تعویق انداخت

دلایل احتمالی که در اقدام ترمپ برای لغو معامله با طالبان:از سرجمع تحلیل ها و گزارش ها استنباط می شود که چانه زنی سری امریکا با ایران و هند بر سر سپردن قدرت به طالبان با شکست احتمالاً مشروط مواجه شده است.

در جریان خیره سری های دکترخلیلزاد - دایمی طالبان -، وضعیتی به وجود آمده که برعلاوه پشتون ها، نشانه هایی از خشم و آماده گی اقوام غیر پشتون برضد ائتلاف امریکا با شبکه تروریستی تحت حمایت پاکستان و عربستان درحال ظهور است.

همزمان، شعاع اعتراض در داخل جامعه امریکا علیه این سیاست آشکارا غلط وسیع تر شده است و سیاستگران و دپلومات ها در کنگره مخالف طرح سپردن قدرت به طالبان اند.
این که از نظر ترمپ علت این امر کشته شدن یک سرباز امریکایی است؛ قولی است نادرست. در سطح منطقه، حکومت ایران و اردوی برون مرزی «قدس» ایران آماده می شود تا به امریکایی ها دوزخ درست کند و هند، به مثابه دشمن ذاتی طالبان، صریح به امریکا نسبت به عواقب این تعامل هشدار داده بود.

نیروهای ضد طالبان درحال بسیج شدن برای مقاومت دوم می باشند و احتمال یک جنگ داخلی فراگیر که بعداً جهت خود را به شکل جنگ علیه امریکا و خارجی ها تغییر بدهد، قوی شده است.
بحث دیگر این است که تطبیق دست آورد های خلیلزاد، در میان مدت، جبهه ضد طالبان در افغانستان را به یک قدرت مشروع و هیولایی بدل می کرد و دست قدرت های بزرگ آسیایی در منازعه افغانستان بیشتر داخل می شد.
عاملی که خلیلزاد در دیدن آن خودش را به کوری زده این است که  امارت و تشدد طالبانی از سوی اکثریت مردم افغانستان تفبیح می شود و چانس تطبیق آن کمتر از ده در صد است.
او پیش بینی نکرده بود که وارد شدن خدشه بر اعتبار جمهوریت و انتخابات دموکراتیک در افغانستان در واقع اسباب سرافگنده گی امریکا، اروپا و در مجموع نظام جهانی لیبرال دموکراسی است. 
اما گمان می رود که این مذاکرات احتمالاً تا زمان قانع شدن پاکستان برای خورد ترین ماشین جنگی طالبان و مطالبات راهبردی آن کشور در افغانستان ادامه می یابد.
مهم ترین نکته اکنون آن است که آیا لغو امتیاز دهی «عجولانه» به شبکه تروریستی طالبان به معنای نشاندن دایمی دکترغنی در حجله بخت دوم انتخاباتی خواهد بود؟