-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

متن جعلی نیویورک تایمز ساخته زاویه نیوز - آدرس شهر نو

متن تقلبی از آدرس نیویارک تایمز به دستور مشاور شورای امنیت نشر شد!
محمدجواد رحیمیبعد از آن که وزارت خارجه آمریکا در یک اقدام بی سابقه و طی چند اعلامیه رسمی، از فساد گسترده و مدیریت ضعیف تیم حاکم به تندی انتقاد نمود و مبلغ ۱۶۰ میلیون دالر پول کمک شده به افغانستان را پس گرفت، تیم حاکم نه تنها با موج از انتقاد ها روبه رو شد بلکه در سطح ملی و بین المللی سرخط مجالس و محافل رسمی و غیر رسمی گردید. سپس، بخاطر مصروف ساختن اذهان عامه، نزدیکان تیم حاکم و مشاور شورای امنیت ملی کشور دست به یک سلسله اقدامات زدند که نشر یک خبر جعلی از آدرس نیویارک تایمز یکی از آن اقدامات نا مؤفق بود.

مشاور شورای امنیت ملی کشور در ماه جنوری امسال یک شبکه انترنتی را تحت نام (زاویه میدیا) ایجاد نمود که دفتر اصلی آن در شهر نو کابل و مسؤل فعلی آن برادر زاده مشاور امنیت ملی به نام عصمت الله محب می باشد. با آغاز کمپاین های انتخاباتی، زوایه گروپ تمام کلیپ های تصویری و پیام های کمپاینی آقای غنی را تهیه و به دست نشر سپرده است. دستور نشر این خبر جعلی درست زمانی صادر می گردد که از یکطرف قوت و قدرت تیم رقیب به نمایش گذاشته می شود و از طرف دیگر، انتقادهای تند وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه های رسمی و پی در پی نشر می گردد. 

در پهلوی دو مورد متذکره، رسمیت بخشیدن به مرز دیورند توسط اعضای ارشد تیم حاکم از جمله وزیر ترانسپورت و والی ننگرهار، از رابطه عمیق آقای غنی با پاکستان پرده بر می دارد و کمپاین های تیم حاکم را به شدت ضعیف و به شکست نزدیک می سازد. مسؤلین ارشد تیم حاکم به خاطر پوشانیدن موارد متذکره و جلوگیری از صدمات بیشتر به تیم خود، تصمیم می گیرند تا به شکل فوری دکتور عبدالله را متهم به دریافت پول از پاکستان نمایند. مسؤلیت ترتیب و نشر خبر را به عهده زاویه میدیا می سپارند و بعد آن را توسط چند شبکه فرعی دیگر از جمله دعوت میدیا که مرکز آن در کشور ناروی می باشد، نیز منتشر می کنند. 

جالب تر از همه اینست که زمانیکه جعل بودن خبر توسط مراجع مختلف گزارش می شود و مسؤلین محلی نیویارک تایمز مقیم کابل آن را جعلی و از بررسی های همه جانبه در مورد آن خبر می دهند، عاملین نشر خبر جعلی به گونه فوری،‌ آنرا از صفحات و شبکه های اجتماعی مرتبط به تیم حاکم حذف می کنند تا از افشا شدن هویت ایشان جلوگیری نمایند. در صورتیکه یک کمیته مستقل و با صلاحیت تعین گردد و وزارت مخابرات و تکنالوژی کشور همکاری نماید، در ظرف یک ساعت ثابت می گردد که این خبر جعلی بار نخست و توسط زاویه میدیا از شهر نو کابل به نشر رسیده است. 

اگر مراجع معتبر و تحقیقاتی بخواهند، معلومات مکمل در مورد تشکیلات، صلاحیت ها و وابستگی های زاویه میدیا با تیم حاکم را در خدمت آنها قرار خواهم داد.