-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۱, پنجشنبه

سه دزد شاخدار از تیم دولت ساز با هم مسابقه می دهند


عکس معین مالی،‌ سرپرست وزارت و رییس تدارکات وزارت شهر سازی- 


نمونه ای از عدالت دروغین «عمری» گروه غاصب اشرف غنی
بر بنیاد گزارش مؤثق از وزارت شهرسازی و اراضی، محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت و از افراد نزدیک به اشرف غنی با خاطره سادات معیین مالی و اداری اش بر سر تقسیم پول رشوت از قراردادی ها در نزاع سختی افتاده است. 


تنش‌ها میان خاطره سادات معیین مالی و اداری وزارت شهرسازی با محمد جواد پیکار سرپرست آن وزارت زمانی اوج گرفت که معیین مالی یک قراردادی را در ازاء دریافت مبالغ سنگین پول از فرد قرار دادی به امضاء رسانیده بود. وقتی وزیر ازاین موضوع با خبر شد، به معیین مالی هشدار داد که اجازه ندارد قراردادهای تدارکاتی را امضاء کند و همچنان خواسته است پولی را که گرفته به وی بدهد.

پس از آن جواد پیکار، قیوم شمس،‌ سرپرست ریاست اسکان آن وزارت را که از افراد نزدیک به عبدالقادر زازی رئیس دارالانشای پارلمان است؛ به عنوان رئیس تدارکات تعیین کرد و صلاحیت پولی اش را نسبت به خاطره سادات به مراتب گسترده ساخت. در این حال معیین مالی وزارت هیچگونه صلاحیت بازنگری و یا امضای قراردادها را ندارد و معاملات به واسطه قیوم شمس و با حمایت وزیر صورت می‌گیرد.

فعلاً تقریباً همه صلاحیت‌های تدارکاتی و پولی خاطره سادات سلب شده است.

گفته می‌شود ده‌ها قراردادهای ساختمانی غیر ضروری در وزارت شهرسازی از منبع واحد و تنها با یک شخص با نام های مختلف قرارداد صورت گرفته است . در این کار شخصی به اسم عبرت، رئیس اداری آن وزارت دخیل است و به حیث شخص ارتباطی با قراردادی ها عمل می کند.

حدود ۶ ماه قبل رئیس جمهور حکم داد که وزارت شهرسازی از ساحه رهایشی به سینما پامیر انتقال کند. اما بعد از آن تا اکنون ده ها قرارداد ساختمانی، استحکام کاری، دیوارهای احاطه، دیوارهای محافظوی، رنگمالی و غیره در داخل وزارت از منبع واحد فقط به منظور اینکه بتوانند پول بیشتر بکشند، عقد شده است.

گزارش‌های دیگری هم وجود دارد که دزدی، رشوت گیری،‌ استخدام‌های غیر قانونی در وزارت شهرسازی به اوج خود رسیده و رئیس جمهور نیز از وزیر حمایت می‌کند.