-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۵, جمعه

اشپلاق چور میلیون ها دالری در دست ضیاء الحق امرخیل و متین بیگ


ضیاء الحق امرخیل بدنام چهره ای انتخاباتی مقرب به اشرف غنی است. متین بیگ دست ضیاء الحق را از عقب بسته است.به گزارش رسیده از منبع دست اول، متین بیگ رئیس اداره مستقل ارگان های محلی و ضیاء الحق امرخیل نفر خاص اشرف غنی در واپسین روزهای کمپاین انتخاباتی، بودجه بزرگ در مقیاس میلیون ها دالر را تحت نام  « خرچ ترانسپورت روز انتخابات» در سراسر مراکز رأی دهی
بین خود تقسیم کرده اند. 
اشرف غنی مبالغ فراوان پول را برای مخارج روز های اخیر کمپاین اختصاص داده بود؛ اینک پول ها بالا کشیده شده و امرخیل و متین بیگ به جای کمپاینران اصلی، به افراد خاص خود مبالغی ناچیز تادیه کرده و مابقی حیف میل شده است. حتی در برخی مناطق فیصله برین شده است که بخشی از پول های سپرده شده به مجریان ترانسپورت در روز بعد از انتخابات دو باره به امرخیل و متین بیگ مستردد گردد. اکنون شکایات جدی تر مطرح اند. 

در خبرآمده است « یکی از مأموران در ولایت هلمند یک نفر با بسته های پول ترانسپورت وخرچ روز انتخابات فرار کرده است». روش کار امرخیل طوری است که اشخاص ارتباطی خود را از طریق تلفن با رئیس جمهور وصل می کند؛ اشرف غنی از شخص در باره وصول پول استفسار می کند؛ فرد تقلبی اطمینان می دهد که بلی پول ترانسپورت دستیاب شده است!

اجمل غنی احمد زی و داوود نورزی نیز شریک اند. حیف و میل علنی دزدی درحالی اوج گرفته است که نادرنادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز عضو همین کمیسیون است و معلوم نیست چقدر از قضیه واقف است. نادرنادری می تواند درین باره به مردم وضاحت دهد.