-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲, سه‌شنبه

هند از مذاکرات تحت رهبری افغانستان حمایت می کند

به حواله اندیا نیوز، اوضاع افغانستان مایه نگرانی است. احیای زنده گی عادی در افغاستان از طریق یک فرآیند دموکراتیک جهت ایجاد آرامش درازمدت در آن کشور ضروری است. وی گفت: هند علی غرم بسیاری موانع از توسعه افغانستان حمایت می کند و  با قاطعیت تمام در کنار مردم، دولت و افغانستان ایستاده است. وی تاکید کرد که هند هماره از روند صلح تحت رهبری افغانستان، با مالکیت افغانستان و برای افغانستان حمایت می کند. هند به عنوان یک کشور مسوول در منطقه کشتی های دریایی خود را در کنار دیگر کشورهای خلیج مستقر کرده است تا از تجارت و تردد بی خلل کشتی ها اطمینان وجود داشته باشد.