-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه

ترور جنرال نذیرمحمد از سوی مفرزه ریاست امنیت ملیمنبع مطلع می گوید که نام بعدی در «شارت لیست» ترور احتمالاً میرعلم خان است.
منبع خاص به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که جنرال نذیر محمد از فرماندهان برجسته جمیعت اسلامی از سوی مفرزه ریاست امنیت ملی به رهبری معصوم استانکزی از صحنه حذف شده است.
درخبرآمده است که ترور نذیر محمد بخشی از پروژۀ جدید انتقال جنگ به شمال و گستره مرزی کشورهای آسیای میانه است. کارنظارتی و اعمال فشار بالای فرماندهان و نخبه گان درشمال و شمال شرق از قبل شروع شده بود که یا به ارگ تسلیم شده و یا از صحنه برداشته شوند. اکنون کار بالای میرعلم خان در تاجکستان نیز در جریان است. 
منبع می گوید که نام نذیرمحمد در «شارت لستی» درج بود که نزد امنیت ملی و شورای امنیت ملی وجود دارد. وی رابطه نزدیک با ادیب فهیم داشت و مانع اصلی انتقال دسته جات داعش بر مرزهای کشورهای مشترک المنافع به شمار می رفت و همچنان در موجودیت نذیرمحمد ارگ قادر به گرفتن رأی از مردم بدخشان نبود.
همچنان پیوستن نذیر محمد به کارزار بسیج احمد مسعود از سوی ارگ قطعی تصور می شد.

درگزارش قید شده است که سه پایگاه عملیاتی به همین منظور در ولایات کندز، بغلان و فاریاب فعالیت دارد و اکنون کار روی محور های پیرامونی این پایگاه شروع شده است.