-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۸, دوشنبه

غداری سیستماتیک انتخاباتی شدت گرفته است


گفته ميشود راى قندهار كه ديروز 25 هزار اعلان شده بود با گذشت يك شب به150 هزار تغير كرده است. همچنان رابطه بين كميسيون در مركز و چهار ولايت جنوبى عمداً قطع شده است، و انتخابات در انجا خانه به خانه جريان دارد و در طول شب جريان داشته است. ماشين هاى بيومتريك توسط موتر ها كوچه به كوچه براى جمع اورى راى برده شده در واقع مراكز راى دهى سيار توسط مأمورين دولتى راه انداخته شده است.
ظاهر آریایی