-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

این که ترمپ و خلیلزاد هدف از رسمیت بخشی تروریزم در افغانستان را «کاهش مصرف» امریکا قلمداد می کنند، یک ادعای مضحک و بی ارزش است.
 جنگ افغانستان از خود افغانستان تمویل می شود و مازاد سرمایه هایش نیز جذب جوامع غربی می شود. تنها عواید فرآورده های مخدر در افغانستان سالیانه سه برابر مخارجی است که گویا امریکا به اردوی ملی می پردازد.

درطی دو دهه، تمامی معادن عظیم و ارزشناک افغانستان که از نظر افغان ها همیشه پنهان است، به وسیله وسایل پیشرفته کشورهای غربی استخراج و غارت شده است.
 امریکا در جنگ های برون مرزی خویش یک دالر از خود خرج نمی کند. تمامی مصرف خاور میانه تا افغانستان از سوی سلاطین مخنث غرب به شمول عربستان، امارات وقطر هزینه می شود. اما در شرایط نازک و خطرناکی که هم اکنون پیش آمده، امریکا از نظر سیاسی و نتایج کار بازنده است. هند و ایران، امریکا را درین ماتمکده و گورستان امپراتوری ها توبه خواهند داد.