-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۸, پنجشنبه

فرمانده امان الله گذر به تیم دولت ساز پیوست


دکترعبدالله بعد از انتخابات 2014 به مردم کوهدامن هیچ سهمی درخور قایل نشده بود.
گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که قوماندان امان الله گذر از دانه درشت های شمالی به وساطت محمد عمر داوودزی با اشرف غنی دیدار کرده است. امان الله گذر رسماً به کمپاین تیم دولت ساز وارد شده و تعهد داده است؛ اما به دلیل حساسیت های موجود در شمالی به طور علنی نمی تواند به دکتر غنی کمپاین کند.

در دور قبلی زمانی که انتخابات دستخوش بحران و تقلب گردید، دکتر عبدالله از نیرو و نفوذ مردمی امان الله گذر فوائد بسیاری نصیب خود ساخت تا غنی را وادار کند که به تقسیم قدرت تن در دهد.

پس از تشکیل ریاست اجراییه  دکتر عبدالله برای مردم کوهدامن هیچ سهمی در حکومت نداد و همواره امان الله گذر زیر فشار تحصیلکرده های شمالی قرار داشت.

البته امان الله گذر  در شورای کوهدامن نیز به تحصیلکرده های کوهدامن  کدام موقعیت کاری را در نظر نگرفته است.