-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۳, چهارشنبه

اقبال کوهستانی: نان و آب ارگ برای غنی حرام شده است


شکست تمام عیار گردهم آیی تیم دولت ساز در کاپیساخبر ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که گرد هم آیی تیم انتخاباتی « دولت ساز» از سوی هواداران دکترعبدالله و گلبدین حکمتیار به شدت اخلال شده و رسوایی بزرگی پیش آمده است. 
برخلاف معمول، معترضان با سر دادن شعار های بسیار تند و گاه خشن، با چپلک، سنگ و بوتل های آب به سوی جایگاهی که اقبال کوهستانی و امرالله صالح نشسته بودند؛ حمله ور شدند.
خبر می گوید که اقبال کوهستانی نماینده با نفوذ کاپیسا که در سازمان دهی کمپاین برای غنی- امرالله شکست خورده و شوکه شده بود، در تماس تلفنی با انجنیر حیدر افضلی رئیس ستاد انتخاباتی دکترعبدالله در کاپیسا شکست تیم دولت ساز و پیروزی تیم ثبات و همگرایی را تبریک گفته است. اقبال کوهستانی صریح گفته است که هرچه برای مردم در موردغنی و امرالله تبلیغ می کنیم، مردم کاپیسا با خشم و غضب جواب می دهند که غنی کافر است و امرالله جاسوس!
اقبال صافی از حیدر افضلی خواسته است که فعالیت های خود را در سرزمین کاپیسا سرعت ببخشند؛ زیرا به قول وی، « از غنی گرفت خدا شده و دیگر نان و آب ارگ برایش حرام شده است».