-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

مشکل جدید پاکستان در افغانستان

مصطفی زندیه- دپلوماسی ایرانی

در پاکستان این بیم وجود دارد که جدای از ایالات متحده، که مجبور به حمایت از دولت افغانستان از طریق پول و تسلیحات بیشتر خواهد شد، هندوستان، روسیه و ایران نیز تلاش خواهند کرد تا به تدوین سناریویی دست یابند که طبق این سناریو، در آینده به آسانی هزینه نخواهند کرد و کار را برای پاکستان به منظور متقاعد کردن هرچه بیشتر طالبان برای واگذاری برخی امتیازات به آمریکا دشوار خواهد ساخت. 
گذشته از این در صورت گسترش هرج و مرج، پیش بینی می شود پاکستان به همان اندازه آماده خواهد شد تا از مرزهای خود محافظت کند. چرا که در صورت درگیری بین جناح های مختلف در داخل افغانستان، این کشور احتمالاً اقدامات لازم را در مقابل فرار و هجوم فزاینده پناهندگان انجام دهد.
از سوی دیگر تصمیم غافل گیرکننده ترامپ، رهبران نظامی و سیاسی پاکستان (ژنرال باجوا و عمران خان) را در وضعیت دشواری قرار داده است. آنان در حالی که همزمان با مدیریت جداسازی و تضعیف رژیم رئیس جمهور غنی در افغانستان و حامی خارجی آن دولت یعنی هند، گمان می کردند که وضعیت برد – برد را برای پاکستان در مقابل طالبان و آمریکا ایجاد کرده‌اند. درحالی که طرح جدید پاکستان و رویاهای این کشور با آمریکا به صورت یک جانبه از سوی ترامپ لغو شده است. حاکمیت در پاکستان به دنبال احیای این روند است. برخی تحلیل گران براین باورند که تحقق این هدف از سوی حاکمیت در این کشور تنها از طریق ثبات سیاسی، احیای اقتصادی و اجماع ملی در داخل پاکستان رخ خواهد داد که البته مسیر آسانی نخواهد بود.