-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

حلیم فدایی: دست ما زیر سنگِ اشرف غنی است

اشرف غنی به همه والیان دستور داده است تا حداقل دوصد هزار رأی برایش جمع کنند. 
حلیم فدایی از مقربان به ظاهر مخلص اشرف غنی است. ولی از جمله والی هایی است که می گوید طرفدار برنده شدن «حکمتیار صاحب» هستم؛ چرا که به اسلام باورمند است و به افغانیت هم سازگار. ولی اکنون دست ما زیر سنگِ اشرف غنی است و به طور علنی قادر به همکاری با حکمتیار صاحب نیستیم!
مشارالیه روزگذشته درصحبت با عبدالجبار تقوی عضو تیم حامد کرزی گفت که اشرف غنی از حالا آماده گی جدی برای تقلب گرفته و بر هر والی فشار وارد کرده که باید حداقل دو صد هزار رای برایش در ولایت خود جور کنیم.
فدایی گفت، خودم طرف دار  برنده شدن حکمتیار صاحب هستم چون هم به اسلام باور دارد هم به افغانیت ولی دست ما زیر سنگ غنی است. نمیتوانیم علنی به حکمتیار صاحب کار کنیم.