-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

عطانور: هدف من خجل ساختن دکترعبدالله است


بیماری مزمن معامله گران در آستانه انتخابات به شکل ناجوری عود کرده است. 
به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان،‌ استاد عطاء نور والی پیشین بلخ و از مدعیان رهبری قوم تاجیک  که چندی قبل به حنیف اتمر اقتدای سیاسی کرده بود، اخیراْ با حمدالله محب نماینده تیم دولت ساز دیداری مخفی انجام داد و شرایط پیوستن خود به تیم دکترغنی را به محب ابلاغ کرد.

 در خبرآمده است که استاد عطا در ازاء حمایت از تیم دولت ساز و تحریم تیم دکترعبدالله  مبلغ پنج میلیون دالر طلب کرده است. 
عطا عقده سختی علیه عبدالله دارد و نزدیکی بین این دو، هیچ گاه پایدار و قابل مرمت نخواهد بود. عبدالله در اعمال فشار علیه عطا، همیشه با اشرف غنی دست اتحاد داد و در اقدام آخری غنی درارسال قطعه خاص سرکوب در بلخ، مشارکت داشت و این زخمی است که هرگز در روان استاد عطا نخواهد خشکید.

در خبر گفته شده که عطا محمد نور به آقای حمدالله محب گفته است که یگانه آرزوی وی درین انتخابات، خجل ساختن دکترعبدالله است. 
در گزارش آمده است که با این تصمیم عطامحمد نور، محمد اسماعیل خان و یونس قانونی موافقت صد در صدی نشان نداده اند و در صدد یافتن راه و چاره یی هستند که هم از دکترغنی امتیاز بگیرند و هم نزد قوم و حزب شان خجالت زده نشوند.
عطا نور هم چنان به حمدالله محب گفته است تا مقام لوی سارنوالی را به یونس قانونی و وزارت انرژی را به اسماعیل خان و اداره ارگان های محلی را به خالد نور  پسر عطامحمدنور واگذار کنند.