-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

فایدۀ توطئه دوحه، ایجاد دو باره ستاد مقاومت ملی است

خلیلزاد به غنی و عبدالله گفته است که توافق طالب- امریکا تمام شده و شما خود را با شرایط پس از توافق آماده کنید.

گزارش می رسد که سرانجام بدتری و تلخ ترین ملاقات خلیلزاد با دکترغنی دیشب انجام گرفته است. 
خبرنامه ارگ از جریان این دیدار چیزی انتشار نداده استت. خلیلزاد متن پیمان بین امریکا و طالب را به دکترغنی و عبدالله فقط « نشان» داده، آن ها مطالعه کرده اند و دو باره به خلیلزاد واپس کرده اند. خلیلزاد گفت که این متن زیاد به حکومت افغانستان ربط ندارد؛ کاری است که « بین ما و طالبان شده»! به نظر می رسد که خلیلزاد آمده است تا به غنی- عبدالله بگوید که فیصله ما و طالب به این ترتیب است و شما خود را با شرایط بعد از موافقه آماده کنید.
مسلم است تنها کسی که علیه این توافق دست به مقاومت خواهد زد، دکترغنی است؛ نه عبدالله. چرا؟ طالب جایگزین غنی می شود نه جایگزین نیروهای ضد طالبان.
 اما مردم افغانستان تنها غنی و عبدالله نیست؛ میلیون ها تن از مردمی است که حداقل در جنگ با طالب یک عضو خانواده خود را از دست داده اند.
خلیلزاد واضح می گوید که موافقه بر خروج قوا نیست؛ بر «صلح»! است. درحالی که این موافقه آتش افروزی برای یک جنگ داخلی دیگر است که بعد از انتخابات غالبانه امریکا به نفع ترمپ، امریکا به جهان و مردم امریکا بگوید که انتظارات ما از توافق با طالبان برآورده نشد و خطر به امریکا رفع نشده؛ بنا برین امریکا در منطقه می ماند. اما فروکاستی «مصرف امریکا» در افغانستان به معنای آن است که تامین مالی اردوی ملی کم می شود و این خلایی است که به سرعت از سوی ایران و هند پر می شود. 
نقص و تراژدی این موافقه زیاد است اما فایده یی که دارد این است که نیروهای تیت و پرک شده « مقاومت» ملی را دو باره منسجم کرده و یک ستاد عظیم دفاعی را شکل می دهد.